Insedno

photo

szybka konsultacja on-line

Forum

regulamin porad on-line

 1.  Serwis insedno.pl, zwany dalej "Serwisem" umożliwia:
  • zapoznanie się, w szczególności przy użyciu wyszukiwarki
  • z rodzajami usług oferowanych przez Kancelarię Biegłych Rewidentów "inSEDNO" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  • zgłoszenie zapytania bezpośrednio na stronie www,zamawianie usług
 2. Operatorem Serwisu jest spółka pod nazweą Kancelaria Biegłych Rewidentów "inSEDNO" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej zwana "inSEDNO") z siedzibą w Zielonej Górze, przy ul. Wyszyńskiego 38D/37, wpisana do KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000342961, Kapitał zakładowy: 15.000zł. NIP: 5252466410 REGON: 142074379.
 3. inSEDNO dokłada wszelkich możliwych starań, aby informacje zawarte w Serwisie (w szczególności materiały dotyczące rodzaju i zakresu świadczeń, ceny) wolne były od błędów i pomyłek, tym niemniej nie gwarantuje, iż błędy i pomyłki takie nie występują, w związku z czym wiążący charakter mają informacje wskazane w zawartej z Klientem (użytkownikiem Serwisu) umowie.
 4. inSEDNO nie ponosi odpowiedzialności za niezależne od niego, nieprawidłowe pod względem technicznym działanie Serwisu oraz za przerwy w dostępności Serwisu. inSEDNO nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia zaistniałe podczas przeglądania Serwisu. inSEDNO przypomina o zagrożeniach związanych z korzystaniem z Internetu, takich jak w szczególności możliwość przejęcia przez osoby lub podmioty nieuprawnione danych w trakcie ich teletransmisji.
 5. Dodatkowe pytania, a także reklamacje związane z użytkowaniem Serwisu prosimy kierować do Operatora Serwisu: Kancelaria Biegłych Rewidentów "inSEDNO" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością tel. +48 68 323 49 80, webmaster: e-mail: admin@insedno.pl.
 6. Odpowiedzi na reklamacje będą udzielane drogą elektroniczną w terminie 14 dni.
 7. Autorskie prawa majątkowe do utworów zamieszczonych w Serwisie przysługują inSEDNO. Użytkownicy Serwisu mają prawo, wyłącznie w celach prywatnych, do przeglądania informacji zamieszczonych w Serwisie, dokonywania ich zapisu w postaci plików tymczasowych oraz drukowania wybranych stron.
 8. Zmiany Regulaminu dokonywane będą przez inSEDNO poprzez zamieszczenie nowej treści Regulaminu na stronie internetowej www.insedno.pl. Zmieniony regulamin wchodzi w życie z chwilą zamieszczenia go na powyższej stronie.
Komunikat. Stosujemy pliki cookies m.in. w celach: informacyjnych aby usprawnić i ułatwić Użytkownikowi działanie serwisu www, aby lepiej dopasować wygląd serwisu oraz do zbierania anonimowych, zagregowanych statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Państwa przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Państwa urządzeniach końcowych. Zawsze można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Szczegółowe informacje znaleźć można w Zarządzanie plikami "cookie". ZAMKNIJ